Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Απεργία στις εφορίες στις 29 και 30 Δεκεμβρίου

«Αυλαία» με απεργίες για φέτος στις εφορίες, καθώς η ΠΟΕ-ΔΟΥ ανακοίνωσε πως βάζει απεργιακό «λουκέτο» στις 29 και 30 Δεκεμβρίου. Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών αιτιολογεί την κινητοποίηση επικαλούμενη τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν τον εφοριακό κλάδο, τα οποία έχουν επιδεινωθεί «μετά τις επιθέσεις, τη συκοφάντηση και τη στοχοποίηση» που δέχεται. Υποστηρίζουν πως η κακή πορεία στα έσοδα του προϋπολογισμού και στην εξυπηρέτηση του πολίτη δεν είναι δική τους ευθύνη και δεν θα δεχθούν άλλη μείωση του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους, ως κλάδος και ως πολίτες.Παράλληλα η ΠΟΕ-ΔΟΥ, με αφορμή το θέμα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δηλώνει ότι : - Δεν θα δεχθούν να γίνουν οι Εφοριακοί, οι αποδέκτες της κοινωνικής δυσαρέσκειας για το χαράτσι και δεν θα επιτρέψουν να μετατραπούν οι Εφορίες, σε στόχους των επιθέσεων που θα προκληθούν .- Δεν αποδέχονται τη στοχοποίηση του κλάδου, μέσω αδιαφανών υποκειμενικών κρίσεων και πιθανών προβλημάτων που θα δημιουργηθούν, από αυτές τις κρίσεις.- Προτείνουν να δημιουργηθεί ειδικό έντυπο αίτησης εξαίρεσης, που θα αναγράφονται συγκεκριμένα οι λόγοι εξαίρεσης από το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και να αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ., είτε ηλεκτρονικά απευθείας από το φορολογούμενο, είτε από τα Κ.Ε.Π., είτε μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να λαμβάνει απάντηση από την Γ.Γ.Π.Σ. (μετά την διασταύρωση των ηλεκτρονικών αρχείων που διαθέτει) στο σπίτι του ο κάθε πολίτης.

Δουλειά στην Ε.Ε με μια ταυτότητα

Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση
επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. και διαπιστώνοντας ότι ο
ενεργός πληθυσμός συρρικνώνεται σε πολλά κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υιοθέτησε χθες τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα,
προτείνοντας μεταξύ άλλων την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ζήτηση για άτομα με υψηλή
ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμύρια
θέσεις απασχόλησης. Για να μπορέσει, λοιπόν, η Ευρώπη να ανταποκριθεί στη ζήτηση
αυτή, πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό - για παράδειγμα
μέσω μετακινούμενων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να αποτελέσουν βασική πηγή ανάπτυξης, υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα για την κάλυψη
θέσεων απασχόλησης, όπου αυτές υπάρχουν.
Αυτό απαιτεί να μπορούν να αναγνωρίζονται τα προσόντα τους στην Ε.Ε. με
γρήγορο, απλό και αξιόπιστο τρόπο. Η πρόταση εκσυγχρονισμού της οδηγίας για τα
επαγγελματικά προσόντα προβλέπει:
1 Την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή
θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα ευκολότερης και
ταχύτερης αναγνώρισης των προσόντων τους. Θα διευκολύνει επίσης την προσωρινή
κινητικότητα και θα είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων
επαγγελματικών κλάδων (για παράδειγμα, οι νοσοκόμες έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη χρήση μιας τέτοιας ταυτότητας).
Η εν λόγω ταυτότητα συνδέεται με τη βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης και
θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους
επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες ή να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος-μέλος.
2Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων. Για τους πολίτες που ζητούν αναγνώριση των
επαγγελματικών τους προσόντων θα υπάρχει μία μόνο υπηρεσία, ώστε να μην είναι
αναγκασμένοι να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ο ρόλος αυτός θα
ανατεθεί στα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης.
Γιατροί, αρχιτέκτονες κ.ά.
3 Την επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης. Το μέτρο αυτό
αφορά τους γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνιάτρους
και αρχιτέκτονες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα αυτά
έχουν εναρμονιστεί εδώ και 20-30 χρόνια και επικαιροποιήθηκαν ώστε να
αντανακλούν την εξέλιξη των επαγγελμάτων αυτών και της εκπαίδευσης στους
αντίστοιχους τομείς. Για παράδειγμα, το επίπεδο που απαιτείται για τις σπουδές
νοσηλευτικής και μαιευτικής έχει αναβαθμιστεί από 10 σε 12 έτη γενικής
εκπαίδευσης.
4 Τη θέσπιση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματίες στον
τομέα της υγείας για τους οποίους προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση. Οι αρμόδιες
αρχές ενός κράτους-μέλους θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρχές
όλων των άλλων κρατών-μελών σχετικά με την απαγόρευση σε επαγγελματία του τομέα
της υγείας της άσκησης των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, από δημόσια αρχή ή
δικαστήριο.
Και αυτόματη αναγνώριση
5 Τη θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και εξετάσεων, τα οποία θα
αντικαταστήσουν τις κοινές βάσεις και θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επέκτασης
του μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης σε νέα επαγγέλματα.
6 Την αμοιβαία αξιολόγηση για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. *