Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Απεργία στις εφορίες στις 29 και 30 Δεκεμβρίου

«Αυλαία» με απεργίες για φέτος στις εφορίες, καθώς η ΠΟΕ-ΔΟΥ ανακοίνωσε πως βάζει απεργιακό «λουκέτο» στις 29 και 30 Δεκεμβρίου. Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών αιτιολογεί την κινητοποίηση επικαλούμενη τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν τον εφοριακό κλάδο, τα οποία έχουν επιδεινωθεί «μετά τις επιθέσεις, τη συκοφάντηση και τη στοχοποίηση» που δέχεται. Υποστηρίζουν πως η κακή πορεία στα έσοδα του προϋπολογισμού και στην εξυπηρέτηση του πολίτη δεν είναι δική τους ευθύνη και δεν θα δεχθούν άλλη μείωση του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους, ως κλάδος και ως πολίτες.Παράλληλα η ΠΟΕ-ΔΟΥ, με αφορμή το θέμα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) δηλώνει ότι : - Δεν θα δεχθούν να γίνουν οι Εφοριακοί, οι αποδέκτες της κοινωνικής δυσαρέσκειας για το χαράτσι και δεν θα επιτρέψουν να μετατραπούν οι Εφορίες, σε στόχους των επιθέσεων που θα προκληθούν .- Δεν αποδέχονται τη στοχοποίηση του κλάδου, μέσω αδιαφανών υποκειμενικών κρίσεων και πιθανών προβλημάτων που θα δημιουργηθούν, από αυτές τις κρίσεις.- Προτείνουν να δημιουργηθεί ειδικό έντυπο αίτησης εξαίρεσης, που θα αναγράφονται συγκεκριμένα οι λόγοι εξαίρεσης από το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και να αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ., είτε ηλεκτρονικά απευθείας από το φορολογούμενο, είτε από τα Κ.Ε.Π., είτε μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να λαμβάνει απάντηση από την Γ.Γ.Π.Σ. (μετά την διασταύρωση των ηλεκτρονικών αρχείων που διαθέτει) στο σπίτι του ο κάθε πολίτης.

Δουλειά στην Ε.Ε με μια ταυτότητα

Του ΚΩΣΤΑ ΜΟΣΧΟΝΑ
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση
επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. και διαπιστώνοντας ότι ο
ενεργός πληθυσμός συρρικνώνεται σε πολλά κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υιοθέτησε χθες τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα,
προτείνοντας μεταξύ άλλων την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής
ταυτότητας.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ζήτηση για άτομα με υψηλή
ειδίκευση έως το 2020 προβλέπεται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 16 εκατομμύρια
θέσεις απασχόλησης. Για να μπορέσει, λοιπόν, η Ευρώπη να ανταποκριθεί στη ζήτηση
αυτή, πρέπει να καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό - για παράδειγμα
μέσω μετακινούμενων επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να αποτελέσουν βασική πηγή ανάπτυξης, υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εύκολα για την κάλυψη
θέσεων απασχόλησης, όπου αυτές υπάρχουν.
Αυτό απαιτεί να μπορούν να αναγνωρίζονται τα προσόντα τους στην Ε.Ε. με
γρήγορο, απλό και αξιόπιστο τρόπο. Η πρόταση εκσυγχρονισμού της οδηγίας για τα
επαγγελματικά προσόντα προβλέπει:
1 Την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή
θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες τη δυνατότητα ευκολότερης και
ταχύτερης αναγνώρισης των προσόντων τους. Θα διευκολύνει επίσης την προσωρινή
κινητικότητα και θα είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων
επαγγελματικών κλάδων (για παράδειγμα, οι νοσοκόμες έχουν εκδηλώσει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη χρήση μιας τέτοιας ταυτότητας).
Η εν λόγω ταυτότητα συνδέεται με τη βελτίωση της διαδικασίας αναγνώρισης και
θα λάβει τη μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει στους
επαγγελματίες να παρέχουν υπηρεσίες ή να εγκαθίστανται σε άλλο κράτος-μέλος.
2Καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων. Για τους πολίτες που ζητούν αναγνώριση των
επαγγελματικών τους προσόντων θα υπάρχει μία μόνο υπηρεσία, ώστε να μην είναι
αναγκασμένοι να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ο ρόλος αυτός θα
ανατεθεί στα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης.
Γιατροί, αρχιτέκτονες κ.ά.
3 Την επικαιροποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαίδευσης. Το μέτρο αυτό
αφορά τους γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, κτηνιάτρους
και αρχιτέκτονες. Οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για τα επαγγέλματα αυτά
έχουν εναρμονιστεί εδώ και 20-30 χρόνια και επικαιροποιήθηκαν ώστε να
αντανακλούν την εξέλιξη των επαγγελμάτων αυτών και της εκπαίδευσης στους
αντίστοιχους τομείς. Για παράδειγμα, το επίπεδο που απαιτείται για τις σπουδές
νοσηλευτικής και μαιευτικής έχει αναβαθμιστεί από 10 σε 12 έτη γενικής
εκπαίδευσης.
4 Τη θέσπιση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τους επαγγελματίες στον
τομέα της υγείας για τους οποίους προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση. Οι αρμόδιες
αρχές ενός κράτους-μέλους θα είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν έγκαιρα τις αρχές
όλων των άλλων κρατών-μελών σχετικά με την απαγόρευση σε επαγγελματία του τομέα
της υγείας της άσκησης των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων, από δημόσια αρχή ή
δικαστήριο.
Και αυτόματη αναγνώριση
5 Τη θέσπιση κοινών πλαισίων εκπαίδευσης και εξετάσεων, τα οποία θα
αντικαταστήσουν τις κοινές βάσεις και θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα επέκτασης
του μηχανισμού αυτόματης αναγνώρισης σε νέα επαγγέλματα.
6 Την αμοιβαία αξιολόγηση για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. *

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

«Οι Έλληνες, αν θέλουν, μας παίρνουν και τα σώβρακα»

Τάδε έφη ο Γερμανός καθηγητής της Ιστορίας της Οικονομίας Albrecht Ritschl। Το θέμα είναι ποιος τον ακούει.
Αυτή η συνέντευξη του Γερμανού καθηγητή στο Spiegel ενδεχομένως να μην κάνει το γύρο του ελληνικού διαδικτύου. Λίγοι θα την πάρουν χαμπάρι και ακόμη λιγότεροι θα την διαβάσουν ολόκληρη. Αν πάντως θέλετε να δείτε και μια άλλη, ψύχραιμη άποψη σχετικά με το ελληνικό χρέος, καλό θα ήταν να της ρίξετε μια ματιά.

Spiegel: Κυριε Ritschl η Γερμανία συζητάει αυτό τον καιρό για περαιτέρω οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα σαν υπεράνω όλων ηθικολόγος. Η κυβέρνηση ενεργεί με ακαμψία σύμφωνα με τη ρήση : ¨λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε αυτό που σας λέμε¨. Είναι δίκαιη αυτή η συμπεριφορά


Ritschl: Οχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη. 


Spiegel: Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι Γερμανοί.


Ritschl: Μπορεί, αλλά η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Την σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση της ως Διδασκάλου της Ευρώπης την χρωστάει στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 1ο αλλά και τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το θυμάται όμως κανείς.


Spiegel: Τι ακριβώς συνέβη τότε;


Ritschl: Η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατόρθωσε να επιζήσει από το 1924 μέχρι 1929 αποκλειστικά με δανεικά, τα δε χρήματα για τις αποζημιώσεις του 1. Παγκοσμιου πολέμου δανείστηκε από τις ΗΠΑ. Αυτη η ¨δανειακή Πυραμίδα¨ κατέρρευσε με την κρίση του 1931. Τα χρήματα των δανείων των ΗΠΑ είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ τεράστια, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία καταστροφικές.


Spiegel: Το ίδιο και μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο; 


Ritschl: Η Αμερική τότε φρόντισε να μην θέσει κανείς από τους συμμάχους αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι μια μελλοντική επανένωση των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής). Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία, ήταν στην ουσία η οικονομική βάση του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος. Αλλά παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν αναγκασμένα να αποποιηθούν τα δικαιώματα τους για αποζημίωση, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες. 


Spiegel: Στη σημερινή κρίση παίρνει η Ελλάδα από Ευρώπη και ΔΝΤ 110 δις και συζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα είναι εξ ίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή για πολλά χρήματα. Πόσο μεγάλες ήταν οι γερμανικές χρεοκοπίες;


Ritschl: Αναλογικά με την οικονομικη επιφανεια που είχαν οι ΗΠΑ κατά την εποχή εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρίσης του 2008. Συγκριτικά, λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά. 


Spiegel: Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποιά θα ήταν η θέση της Γερμανίας;


Ritschl: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστορίας. 


Spiegel: Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί;

Ritschl: Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Υπάρχει, βέβαια, το πρόβλημα του κινδύνου της μετάδοσης της κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές χώρες. 


Spiegel: Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας θεωρείται ως ενσάρκωση της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει χρεοκοπήσει η Γερμανία;


Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει κανείς. Τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστο τρεις φορές. Μετά την τελευταία στάση πληρωμών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η Γερμάνια από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών, η αλλιώς ένα „Haircut“, που ισοδυναμεί με ένα μεγαλόπρεπο Afro-Look που μετατρέπεται σε φαλάκρα. Από τότε κρατάει η χώρα την οικονομική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές του πολέμου και τη γερμανική κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια στάση πληρωμών.


Spiegel: Πως είπατε;

Ritschl: Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl αρνήθηκε να υλοποιήσει τη Συμφωνία του Λονδίνου, του 1953. Η συμφωνία έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περίπτωση της επανένωσης των Γερμανίων θα πρέπει να τεθούν υπό επαναδιαπραγμάτευση. Η Γερμάνια όμως δεν πλήρωσε αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός πολύ λίγων) ούτε τα αναγκαστικά δανεια, ούτε τα έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα. 


Spiegel: Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται επί του παρόντος η διάσωση της Ελλάδας, λιγότερο μέσω μιας μείωσης των χρεών και περισσότερο μέσω μιας παράτασης του χρόνου πληρωμής των κρατικών ομολόγων, δηλαδή μιας ήπιας αναπροσαρμογής των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για επαπειλούμενη χρεοκοπία;


Ritschl: Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ενα κράτος δεν είναι εκατό τα εκατό ανίκανο να ικανοποιήσει τους πιστωτές του, μπορεί να είναι υπό χρεοκοπία. Ακριβώς όπως στην περίπτωση της Γερμανίας τη δεκαετία του 50, ειναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει τα χρέη. Και όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορισμού χρεοκοπημένος. Τώρα θα έπρεπε να καθοριστεί, ποια χρηματικά ποσά είναι έτοιμοι οι πιστωτές να θυσιάσουν. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποιός θα πληρώσει το μάρμαρο. 


Spiegel: Το κράτος που πληρώνει τα περισσότερα είναι η Γερμανία.


Ritschl: Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Αλλά ήμασταν στο παρελθόν πολύ ανέμελοι. Η βιομηχανική μας παραγωγή κέρδισε πολλά από τις υπέρογκες εξαγωγές. Οι αντιελληνικές θέσεις που προβάλλονται από τα ΜΜΕ εδώ είναι πολύ επικίνδυνες. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι: Το οικονομικό μας θαύμα έγινε δυνατό αποκλειστικά και μόνο επειδή δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε αποζημιώσεις. 


Spiegel: Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένη;


Ritschl: Η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε δυο πολέμους, τον δεύτερο δε τον διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης και στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν το δικαίωμα τους εν μέρει η και καθολικά για αποζημιώσεις. Το ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλάτες άλλων ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες.


Spiegel: Τι εννοείτε;


Ritschl: Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα και γνώμες στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας «πάρουν ακόμη και τα σώβρακα».

Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς. 


Spiegel: Τουλάχιστον στο τέλος μερικές ηπιότερες σκέψεις: Αν μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από τις εξελίξεις, ποια λύση θα ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα και τη Γερμανία; 


Ritschl: Οι χρεοκοπίες της Γερμανίας τα περασμένα χρόνια το δείχνουν: Το λογικότερο είναι τώρα να συμφωνηθεί μια μείωση του χρέους. Όποιος δάνεισε λεφτά στην Ελλάδα, πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις τράπεζες, γι’ αυτό θα ήταν αναγκαίο ένα πρόγραμμα βοήθειας. Μπορεί αυτή η λύση να είναι ακριβή για τη Γερμανία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουμε. Κι έτσι θα είχε και η Ελλάδα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. 


Πηγή: OnAlert.gr

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Λεφτά υπάρχουν μόνο για τα κόμματα! Τα ποσά ενίσχυσης τους

Μπορεί η έκτη δόση να βρίσκεται (ξανά) στον αέρα, να κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς λεφτά και να κηρυχθεί στάση πληρωμών τις επόμενες μέρες στην χώρα, ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Χάρης Καστανίδης αναφώνησε σήμερα τη γνωστή ρήση «λεφτά υπάρχουν» αλλά μόνο για τα... κόμματα. Με την υπογραφή που έβαλε σήμερα σε απόφαση ο υπ. Εσωτερικών κατανέμει στα πολιτικά κόμματα το ποσό των 13.504.656 ευρώ, που αντιστοιχεί την δόση του τρίτου τριμήνου του 2011 της κρατικής ενίσχυσης. Βλέπετε, η κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να ενισχύσει οικονομικά όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα, τα οποία εδώ και καιρό έχουν κηρύξει «στάση πληρωμών», αδυνατώντας να καταβάλουν ακόμη και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.

Πως κατανέμεται το προαναφερθέν ποσό ανά κόμμα, σύμφωνα με την απόφαση του αρμοδίου υπουργού;

ΠΑΣΟΚ: 5.436.332,61 ευρώ

Ν Δ: 4.249.890,51 ευρώ

ΚΚΕ: 1.306.274,48 ευρώ.

ΛΑΟΣ: 1.089.378,37 ευρώ.

ΣΥΡΙΖΑ: 972.624,83 ευρώ.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΟΙ: 450.155,20 ευρώ.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως ότι ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η κρατική επιχορήγηση προς τα πολιτικά κόμματα θα μειωθεί περίπου 25%. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα τα πολιτικά κόμματα δεν θα πάρουν την τέταρτη δόση για το τέταρτο τρίμηνο του 2011, οπότε αυτομάτως η ετήσια επιχορήγησή τους θα μειωθεί κατά 25%.

Με τα σχεδόν 13,5 εκατ. ευρώ που εκταμιεύονται αναμένεται να πληρωθούν οι υπάλληλοι των κομμάτων, αφού μέχρι και στο κυβερνών κόμμα του ΠΑΣΟΚ χρωστιούνται οι μισθοί του προηγούμενου μήνα εν αναμονή της έκτης δόσης της τρόικας και συνακόλουθα της αποδέσμευσης της κρατικής επιχορήγησης (έτερον εκάτερον αν το τελευταίο έγινε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η βοήθεια από ΕΕ-ΕΚΤ και ΔΝΤ).

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα, τα πολιτικά κόμματα θα επιχορηγηθούν με ένα νέο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% της εκλογικής αποζημίωσης την οποία λαμβάνουν σε περιόδους εκλογικών αναμετρήσεων. Αλλά σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί ότι όλα σχεδόν τα κόμματα έχουν λάβει τόσο μεγάλα δάνεια από τις τράπεζες, που ουσιαστικά έχουν υποθηκεύσει τις κρατικές επιχορηγήσεις που πρόκειται να λάβουν τα επόμενα χρόνια, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε κουτσουρεύονται...

Star.gr

Ο Χιτλερ για το δημοψηφισμα!!


Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Πώς θα γλιτώσετε το χαράτσι για το ακίνητό σας«Να μάθουμε να ζούμε πιο φτωχά» συνταγή Μπεγλίτη για την κρίση

Στο κλίμα του φόβου, έπειτα από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Ε.Ε και στο εσωτερικό της χώρας, η σημερινή συνέντευξη, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», του υπουργού Άμυνας Πάνου Μπεγλίτη, ο οποίος προειδοποιεί τον ελληνικό λαό και «όλες τις κοινωνικές δυνάμεις» να συνειδητοποιήσουν την «εκρηκτική κατάσταση» και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διαφορετικά, όπως ο ίδιος λέει ο « δρόμος της εσωτερικής σύγκρουσης θα είναι ανοιχτός». Παράλληλα καλεί τον ελληνικό λαό να μάθει να «ζει πιο φτωχά».

Εμείς μάθαμε να ζούμε πιο φτωχά...εσείς??????????

Άμεση η σφαγή στο Δημόσιο

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ δημοσίων υπαλλήλων, μειώσεις μισθών και συντάξεων, αναδρομική περικοπή στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και γενικώς επίσπευση των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της σημερινής τηλεδιάσκεψης του Ευάγγελου Βενιζέλου με την τρόικα. Η χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής, που πήρε δραματικό χαρακτήρα μετά τη ματαίωση του ταξιδιού του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ολοκληρώθηκε με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, που έβαλλε κατά Σαμαρά, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, συνδικαλιστών.

Βρε αεεεει.....χαθείτε!!!!!

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

«Η πρόκληση για έναν νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική είναι να μπορέσει να εκφράσει τα πιστεύω του»


Η Μαρίζα είναι ένα νέο ενεργό άτομο της κοινωνίας και πάντα χαίρεσαι να συνομιλείς μαζί της. Η ίδια διπλωματούχος μηχανικός του ΔΠΘ, επαγγελματίας και η νεότερη υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Η συνέντευξη απολαυστική μαζί της και η ίδια χαλαρή μας αποκαλύπτει πτυχές του εαυτού της, οι οποίες δεν είναι γνωστές. Η Μαρίζα μας μιλάει για την τολμηρή, όπως την χαρακτηρίζει, υποψηφιότητα της ως βουλευτής, για την ενασχόληση της με το διαδίκτυο, για το πώς περνάει τις ελεύθερες ώρες της και για το ποια αρετή προτιμά σε έναν άνδρα!

Επίσης ως άτομο που ασχολείται με τα κοινά, η Μαρίζα σχολιάζει για το αν την ενδιαφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κυρίες και κύριοι ... η Μαρίζα Τσακαλέρου – Κλαπάφτη.

Μαρίζα αρχικά να σε ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνεις να παραχωρήσεις μια συνέντευξη στο INPOST.gr! Άνθρωπος της Περιφέρειας μας, γεννημένη στην Καβάλα, Διπλωματούχος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλύτερα όμως να συστηθείς εσύ στους αναγνώστες μας.
Σας ευχαριστώ που μου δίνεται την δυνατότητα να συστηθώ στους πολυάριθμους αναγνώστες σας. Αποφοίτησα Διπλωματούχος Μηχανικός του ΔΠΘ, με εξειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση τεχνικών συστημάτων. Διατηρώ Τεχνικό Γραφείο παράλληλα με την ερευνητική μου δραστηριότητα στο Πολυτεχνείο και η επαγγελματική μου ζωή κινείται ανάμεσα σε Καβάλα και Ξάνθη έχοντας αναφορές και στις δύο κοινωνίες.
Βλέπω την ενασχόληση με την πολιτική και τα κοινά ως υποχρέωση για όλους δοθέντος ότι μας επηρεάζει όλους.
Έτσι διακριτό σημείο στην πορεία μου αποτελεί το γεγονός ότι στις εθνικές εκλογές του 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου έκρινε σκόπιμο να με επιλέξει ως υποψήφια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στον Νομό Καβάλας, στο πλαίσιο μιας ανανέωσης του ψηφοδελτίου.

Είσαι ενεργό άτομο και ασχολείσαι και με την πολιτική. Εκτός από μέλος Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα, της Δημοτικής Οργάνωσης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, ήσουν και η νεότερη υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις τελευταίες εκλογές. Πες μου τις εμπειρίες σου.
Η πολύ μικρή προεκλογική εκστρατεία των μόλις 20 ημερών ίσως δεν πρόλαβε να μου διδάξει πολλά πέραν του πώς να κινούμαι ανάμεσα σε φίλια πυρά. Η τολμηρή -για πολλούς- υποψηφιότητα μου και η συνειδητή επιλογή μου για μια λιτή, νεανική εκστρατεία, χωρίς πολιτικό γραφείο, χωρίς σπόνσορες και χωρίς περιττά έξοδα, μπορεί να ξένισε το πολιτικό κατεστημένο αλλά σημειώθηκε από την κοινωνία της Καβάλας και αποτυπώθηκε στην εκλογική μου επίδοση.
Δεν είχα φυσικά την αφέλεια να θεωρήσω πιθανή την εκλογή μου. Το στοίχημα της συμμετοχής μου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ ήταν να βοηθήσω ουσιαστικά στον ευαίσθητο χώρο της νεολαίας και του γυναικείου κινήματος, κάτι το οποίο και πέτυχα. Το προσωπικό κόστος όμως της ηλικιακά πρόωρης αναγνωρισιμότητας ήταν και είναι σημαντικό, μια και οι μικροκομματικές αντιλήψεις σε τοπικό επίπεδο παραμένουν κυρίαρχες.
Μετά τις εκλογές επέλεξα να αφοσιωθώ στην καριέρα μου, στο διδακτορικό μου και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και επαφών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στους τομείς της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου/πράσινης ανάπτυξης.
Παρέμεινα βέβαια ενεργή στα κοινά και ενδεικτικά αναφέρω ότι είμαι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων αλλά και εισηγήτρια στην Συνδιάσκεψη της 3ης Σεπτέμβρη σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Ασχολείσαι με το διαδίκτυο. Το προτιμάς για την ενημέρωση σου, από τα παραδοσιακά ΜΜΕ;
Σίγουρα η αφιλτράριστη είδηση μέσω του Internet έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Γενικώς ενημερώνομαι από έγκυρα site του διαδικτύου και επιλεκτικά από κάποια blogs. Σε κάθε περίπτωση πάντως προτιμώ την επώνυμη ενημέρωση.

Που μπορεί να σε βρει κανείς στο διαδίκτυο και στα social media; Πόσες ώρες αφιερώνετε μπροστά σε έναν υπολογιστή;
Αρχικά λόγω επαγγέλματος και ερευνητικού έργου και στην συνέχεια λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής είναι πιο εύκολο να απαντήσω στο ποιες ώρες δεν είμαι μπροστά σε ένα υπολογιστή, που είναι πιο λίγες.
Στο διαδίκτυο διατηρώ και ενημερώνω συχνά την προσωπική μου Ιστοσελίδα, Blog και τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter .

Ποια γυναίκα σας εμπνέει;
Κάθε ξεχωριστή και πάνω από όλα αυθεντική γυναίκα που δεν προσποιείται ότι είναι κάτι άλλο.

Ποια αρετή προτιμάτε σε έναν άνδρα;
Την ευστροφία να αντιλαμβάνεται και την άνεση να παραδέχεται τα λάθη του.

Πως περνάει τις ελεύθερες ώρες της η Μαρίζα;
Με ενδιαφέρουσα παρέα, ένα καλό τοπικό κρασί και διάθεση για συζήτηση. Τα Σαββατοκύριακα φυσικά...

Τι σημαίνει για μια νέα γυναίκα η ενασχόληση με την πολιτική;
Είναι ξεκάθαρο πλέον σε μένα ότι η κοινωνία έχει εθιστεί σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο πολιτικού και πολιτικής συμπεριφοράς και έχει σημαντικές δυσκολίες να αποδεχτεί την διαφορετικότητα, στην ηλικία, το φύλο ή τον τρόπο προσέγγισης.
Η πρόκληση για έναν νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική πρώτης γραμμής είναι να μπορέσει να εκφράσει τα πιστεύω του χωρίς να αναγκαστεί να υποδυθεί τον ρόλο που άλλοι έχουν γράψει γι' αυτόν.
Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για μια γυναίκα, που μπορεί να δεχθεί συχνά χτυπήματα κάτω από την μέση, και να σχολιαστεί άκριτα απλά και μόνον επειδή τόλμησε να διαφοροποιηθεί από την πεπατημένη.

Σας έχει αλλάξει, ως προσωπικότητα, η ενασχόλησή σας με την πολιτική;
Σίγουρα με έχει ωριμάσει. Βλέπω πλέον με καθαρότερη ματιά τις αγκυλώσεις του συστήματος και αυτό με κάνει να πιστεύω ακόμα πιο έντονα ότι ΔΕΝ είμαστε όλοι ίδιοι και ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν μόνον εάν ξεφύγουμε από τις δοκιμασμένες και αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος.

Να μιλήσουμε λίγο για την πόλη την οποία ζείτε, την Καβάλα! Νιώθετε ωραία εκεί, πιστεύετε ότι η Καβάλα έχει όλες τις ευκαιρίες τις οποίες χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να ξεκινήσει την ζωή του;
Η περιφέρεια αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στην δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας. Αναλογικά και ο Νομός Καβάλας βιώνει μια βαθιά κρίση. Από την μία, η ανεργία και ο οικονομικός μαρασμός και από την άλλη η απαξίωση του συστήματος και η γενικευμένη απογοήτευση έχουν δημιουργήσει ένα δυνάμει εκρηκτικό μείγμα.
Η απαξίωση του «όλοι ίδιοι είναι» που έχει κυριαρχήσει στις νεανικές συνειδήσεις όμως δεν είναι χωρίς αιτία. Το πελατειακό σύστημα έχει φθάσει στα όρια του και το απόφθεγμα του Πρωθυπουργού «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε» χαρακτηρίζει απόλυτα την κατάσταση και στην Καβάλα.
Οι νέοι -με δεδομένο ότι το Δημόσιο, και ότι αυτό σημαίνει σημειολογικά για την ελληνική κοινωνία, έχει τελειώσει- θα πρέπει να λειτουργήσουν με μεγάλες δόσεις αυτενέργειας, πρωτοβουλιών και καινοτομιών για να αναστραφεί το κακό κλίμα και να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις περί ου ο λόγος ευκαιρίες.

Πιστεύετε ότι στην Καβάλα τα πράγματα «σηκώνουν» βελτίωση και ότι στο μέλλον θα μπορούμε να περιμένουμε καλύτερα πράγματα;
Όχι αν δεν αλλάξουμε πορεία. Η κοινωνία που ζούμε είναι άμεσο αποτέλεσμα των επιλογών που έχουμε κάνει εμείς ως πολίτες αλλά και η προηγούμενη γενιά τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Τα περιθώρια για βελτίωση, βέβαια, φυσικά υπάρχουν μια και βρισκόμαστε τόσο χαμηλά σαν κοινωνία.
Η βελτίωση όμως δεν προκύπτει απλά με ευχολόγια. Χρειάζονται δράσεις και διαφορετικές αντιλήψεις για να ξεκολλήσουμε από το τέλμα. Πιστεύω βαθιά στην δύναμη της αυτενέργειας και παραφράζοντας τον JFK θα πω «μην ρωτάς τι κάνει η πατρίδα σου για εσένα, ρώτα τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου».

Είστε άτομο που ασχολείστε με τα κοινά. Θα σας ενδιέφερε να δοκιμάσετε ξανά τις δυνάμεις σας ως υποψήφια βουλευτής ή θα σας ενδιέφερε και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έτσι όπως ανασυγκροτήθηκε με τον Καλλικράτη;
Η επιθυμία να αλλάξεις τα κακώς κείμενα και η ελπίδα ότι μπορείς να κάνεις την διαφορά, συγκρούονται μέσα μου καθημερινά με τα βιώματα από την παρουσία μου στην πρώτη γραμμή και την ωμή πραγματικότητα της πολιτικής.
Ανεξάρτητα από τις πολιτικές μου φιλοδοξίες, στην Ευρώπη των Περιφερειών, η πορεία του Καλλικράτη είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε। Έτσι παρακολουθώ συστηματικά και με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο στο Νομό μου όσο και στην Περιφέρεια τις εξελίξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.
www.inpost.gr

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

"Ξηλώθηκε" η μισή ΕΕΑ έξι μέρες πριν την απόφαση

Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η αντικατάσταση πέντε μελών της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Νικητιάδη μόλις έξι μέρες (στις 17/8) πριν την απόφαση με την οποία Ολυμπιακός Βόλου και Καβάλα υποβιβάζονται στην Δ΄Εθνική.

.Να διαψεύσει όσους θεωρούν ότι το κράτος έχει πάει διακοπές τον Αύγουστο φρόντισε ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Νικητιάδης που δυο μέρες μετά της Παναγίας (!!) αποφάσισε να αντικαταστήσει πέντε μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού η οποία μόλις έξι εικοσιτετράωρα μετά προκάλεσε σεισμό με την απόφασή της για τις δυο ομάδες της Σούπερ Λίγκ.

Εν μέσω καλοκαιρινής ραστώνης κι έχοντας στα χέρια του τις παραιτήσεις των τεσσάρων , που κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους κατατέθηκαν, ο Γιώργος Νικητιάδης προχώρησε γρήγορα γρήγορα στην αντικατάστασή τους , ενώ τις συμπλήρωσε με τον ορισμό κι ενός νέου αναπληρωτή τακτικού μέλους. Μια απόφαση που βέβαια πέρασε στα ψηλά , για να μην πούμε ότι δεν έγινε σχεδόν ποτέ γνωστή.

Πρόεδρος της ΕΕΑ παραμένει ο αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Τζένος ο οποίος ανέλαβε με το σχήμα που ίσχυε ως τις 17/8 στις αρχές Μαρτίου του 2011 και δεν πρόλαβε να συμπληρώσει καλά καλά τρεις μήνες.

Χαρακτηριστικά η απόφαση του Υφ. Αθλητισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 17/8 αναφέρει:

"Τροποποιούμε την υπ’ αρίθμ. 10606/7-04-2011 (ΦΕΚ 110/ΥΟΔΔ/26-04-2011) απόφαση περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατ’ άρθρο 77 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει, ως ακολούθως:

α) αντικαθιστούμε, λόγω παραίτησης, το μέλος ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Νικολάου, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου και τον αναπληρωτή αυτού ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟ του Στυλιανού , Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και στη θέση τους ορίζουμε αντίστοιχα για το υπόλοιπο της θητείας, τον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου , Αναπληρωτή Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θράκης (Α.Π.Θ.) ως μέλος και ως αναπληρωτή αυτού τον ΚΑΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου , Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Θράκης (Α.Π.Θ.).

β) αντικαθιστούμε, λόγω παραίτησης, το μέλος ΗΡΕΙΩΤΗ ΝΙΚΟ του Παναγιώτη, Οικονομολόγο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και τον αναπληρωτή αυτού ΛΥΤΡΑ ΠΕΡΙΚΛΗ του Νικολάου, Οικονομολόγο Καθηγητή ΤΕΙ Αθηνών και στη θέση τους ορίζουμε αντίστοιχα για το υπόλοιπο της θητείας, τον ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Παναγιώτη Καθηγητή Χρηματοικονομικής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως μέλος και ως αναπληρωτή αυτού τον ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αθανασίου , Αναπληρωτή Καθηγητή στις Ποσοτικές μεθόδους για Οικονομολόγους του Ε.Α.Π.

γ) Ορίζουμε για το υπόλοιπο της θητείας, ως αναπληρωτή του τακτικού μέλους ΜΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη , Επικοινωνιολόγου, προσώπου κύρους με εμπειρία στο χώρο του Αθλητισμού, τον ΠΕΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη ,Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, πρόσωπο κύρους με εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 10606/7-04-2011 (ΦΕΚ 110/ΥΟΔΔ/26-04-2011) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ"

Πηγή: contra.gr

Καθάρισαν το ελληνικό ποδόσφαιρο!!!!

Ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή: Η εξόντωση του Ολυμπιακού Βόλου και της Καβάλας αποτελούσε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα της ομάδας που αρέσκεται να αποκαλείται «στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού».


Πίστεψαν ότι ο άρον άρον υποβιβασμός μερικών (όχι πολλών) μετρίου αναστήματος (και όχι βέβαια ηχηρών και λαοφιλών) ομάδων θα ήταν η επιτυχία που αναζητούσε η πανταχόθεν βαλλόμενη, εξ αιτίας της καταστροφικής πολιτικής της, κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ। Η "κάθαρση στο ποδόσφαιρο" φάνταζε ένα ελκυστικό αντίμετρο στις διογκούμενες λαϊκές αντιδράσεις για τις απανωτές συμφορές του Μνημονίου, του Μεσοπρόθεσμου, της εκτοξευόμενης ανεργίας, της εξάπλωσης των λουκέτων και της γενικευόμενης εξαθλίωσης.

Το γεγονός ότι το πόρισμα για τα «στημένα ματς» δημοσιοποιήθηκε τις μέρες που η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις βρίσκονταν στο πόδι από τα συλλαλητήρια απεργών και αγανακτισμένων, μόνο τυχαίο δεν είναι. «Δεν είμαστε εμείς οι κακοί, εμείς πολεμάμε τους κακούς» ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει η πολιτική εξουσία στην ελληνική κοινωνία.

Αντιδημοφιλείς, προκλητικοί, "τακτικοί πελάτες" σε δικαστικές αίθουσες και συχνά ακραίοι στις συμπεριφορές τους οι ισχυροί άνδρες των ομάδων αυτών, έμοιαζαν "βούτυρο στο ψωμί" της κυβερνησης.

Η πρώτη πράξη παίχθηκε στην πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λίγκας: Υποβιβασμός στη Β’ Εθνική. Χωρίς κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει συμμετοχή των ομάδων αυτών σε δωροδοκία ή χειραγώγηση αγώνων με σκοπό το κέρδος. Παρά μόνο με το διαβιβαστικό της ΟΥΕΦΑ που... ζητάει έρευνα!

Η δεύτερη πράξη ήταν η «Σολομώντεια» λύση της δευτεροβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ: Αφού δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υποβιβάζονται. Αλλά υπάρχουν και οι πολιτικές κατευθύνσεις, τα δημοσιεύματα, η... «περιρρέουσα ατμόσφαιρα». Άρα, αφαίρεση 10 και 8 βαθμών, αντίστοιχα!

Ακολούθησε θύελλα. Τα κείμενα «εγκύρων» γραφίδων που υποστήριζαν ότι για μια καταδίκη αρκούν και οι ενδείξεις, ήταν το φαιδρό της υπόθεσης. Η παρέλαση υπουργών, βουλευτών και πολιτικών παραγόντων να αποδοκιμάζουν τον μη υποβιβασμό και να προαναγγέλλουν «ανάληψη δράσης», ήταν μια σαφέστατη πρόγευση της επικείμενης καρατόμησης των δύο ομάδων, στο βωμό της «κάθαρσης».

Η απόφαση της (εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσας) Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε την τελική (;) λύση: Όχι υποβιβασμός. Αφανισμός! Διάλυση των ΠΑΕ! Απαγόρευση της συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Και εξοβελισμός τους στη Δ’ Εθνική. Με "επιχείρημα", το μετοχικό καθεστώς τους. Ασχέτως που το καθεστώς αυτό (στην περίπτωση του Ολυμπιακού Βόλου) παραμένει το ίδιο από τις αρχές του 2009. Προφανώς οι συνεχείς εγκρίσεις στο μετοχολόγιο, στο καταστατικό και στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΠΑΕ, τόσο από το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και από την ίδια την ΕΕΑ, κρίθηκαν ως ...μη γενόμενες. Έτσι μόλις σήμερα ανακαλύφθηκε ότι ο κ. Βασίλης.Καρράς είναι "παρένθετο πρόσωπο" του κ. Αχιλλέα Μπέου!

Όλες αυτές οι αθλιότητες, στην πραγματικότητα υπονομεύουν, ακυρώνουν, θάβουν (χιλιόμετρα κάτω από τη γη) την ίδια την υπόθεση της κάθαρσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η κάθαρση δεν επέρχεται με μηδαμινής νομιμότητας αποφάσεις, υπαγορευμένες από τις εκάστοτε πολιτικές ανάγκες της όποιας κυβέρνησης. Κάθαρση σημαίνει έρευνα επίπονη, προσηλωμένη και αποτελεσματική. Σημαίνει ανεύρεση στοιχείων ατράνταχτων, αμάχητων, καθοριστικών. Σημαίνει καταδίκες σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος και χωρίς επιλεκτική επιβολή τους.

Στην υπόθεση των «στημένων» εμπλέκονται πολλές δεκάδες ποδοσφαιρικών ομάδων και φυσικών προσώπων. Μερικά από τα ονόματα αυτά είναι τόσο τρανταχτά που ουδείς διανοείται ότι θα έχουν ανάλογη αντιμετώπιση. Παιχνίδι ισχύος παίζεται και όχι απονομή δικαιοσύνης. Ένα παιχνίδι που ενίοτε... καίει (εξ ου και οι φωτιές, τα μπλόκα και οι σκηνές εξέγερσης στον Βόλο και την Καβάλα).

Άλλωστε, δεκαετίες ολόκληρες, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι βουτηγμένο στη βρωμιά και τη δυσωδία. Τα εκατομμύρια του Τσάμπιονς Λιγκ και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων (στο προσκήνιο) και του στοιχήματος (στο παρασκήνιο) είναι η κινητήρια δύναμη για κάθε είδους «ομορφιές», τα τελευταία χρόνια. Και για κάθε είδους «παράγκες».

Πηγή: Enet.gr

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

Οι Βάσεις 2011 άργησαν πολλές μέρες!

Τελικά τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε χθες η υπουργός Παιδείας.

Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση οφείλεται στο γεγονός ότι άργησαν να βγουν τα αποτελέσματα για τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές σχολές.

Επίσης φέτος οι υπηρεσίες είχαν να διαχειριστούν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων λόγω της κατάργησης των μετεγγραφών.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία επίσημα βαθμολογικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, δραστική είναι η μείωση των αριστούχων σε όλες τις κατευθύνσεις. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από το σύνολο των υποψηφίων μόλις το 1,48% έγραψε φέτος άριστα, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν υπερδιπλάσιο και έφτανε το 3,3%. Τα περισσότερα άριστα τα συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της Θετικής και της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 1. Αντιθέτως, οι χειρότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στην Τεχνολογική Κατεύθυνση 2 και στη Θεωρητική Κατεύθυνση.

Συνολικά, ο γενικός βαθμός πρόσβασης του 35% των υποψηφίων κινήθηκε κάτω από τη βάση!!! Για την ακρίβεια, έτσι έγραψαν 30.409 από τους συνολικά 85.600 που προσήλθαν στις εξετάσεις. Μόλις 6.178 είναι οι υποψήφιοι που κατατάσσονται στην κατηγορία των αριστούχων (18-20) ενώ από... 0 μέχρι 5 έγραψαν 7.682 άτομα (ποσοστό 8,99%).

Σε ορισμένες σχολές της περιφέρειας εκτιμάται ότι η πτώση μπορεί να πλησιάσει ακόμα και τα... 2.000 μόρια.

Το πιο ενδιαφέρον όμως στοιχείο είναι ότι με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, διαφαίνεται πτώση και σε περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα στις Ιατρικές τόσο της Περιφέρειας όσο και στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, όπου μάλιστα η πτώση δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 150 μόρια. Μάλιστα, θεαματική πτώση των βάσεων αναμένεται και στις τεχνολογικές σχολές του 2ου και 4ου επιστημονικού πεδίου.
Στην Θεωρητική Κατεύθυνση, από τους συνολικά 36.895 υποψήφιους κάτω από τη βάση έγραψαν οι 12.717. Στην κλίμακα 19-20 έχουμε εφέτος μόλις 319 αριστούχους (253 λιγότερους από πέρυσι). Στην κλίμακα 18-19, καταγράφονται 1.997 άτομα (756 λιγότερα σε συγκριτικά με πέρυσι). Τα περισσότερα γραπτά συνωστίζονται στις βαθμολογίες γύρω από το 15 (2.965 άτομα έγραψαν από 15 έως 16). Τέλος, τα γραπτά με βαθμολογία κάτω από το 5 ανήλθαν σε 3.291 άτομα (13,26%).
Στην Θετική Κατεύθυνση, από τους 11.665 υποψήφιους, κάτω από τη βάση έγραψαν 1.920 άτομα. Στην βαθμολογική κλίμακα 19-20 έχουμε μόνο 488 άτομα (πέρυσι ήταν 1.217). Τα περισσότερα γραπτά συνωστίζονται στην κατηγορία μεταξύ 17 και 18 (1.539 άτομα, δηλαδή το 13,19%). Κάτω από 5 έγραψαν 422 άτομα (3,61%).

Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση 1, από τους 777 όλους κι όλους υποψηφίους, κάτω από τη βάση έγραψαν οι 148. Οι πιο πολλοί έγραψαν μεταξύ 16 και 17 (93 άτομα, δηλαδή 11,97%). Γραπτά κάτω από 5 έδωσαν 21 άτομα (2,71%).

Στην Τεχνολογική Κατεύθυνση 2, Από τους 36.263 υποψηφίους, κάτω από τη βάση έγραψαν οι 15.624. Πάνω από 19 έγραψαν μόνο 422 άτομα (πέρυσι υπήρχαν 862). Στην κλίμακα 18-19 εφέτος υπάρχουν 1.379 αριστούχοι (1.243 λιγότεροι από πέρυσι). Αίσθηση ωστόσο προκαλεί ότι τα περισσότερα γραπτά συνωστίζονται στις βαθμολογίες μεταξύ... 5 και 6, δηλαδή κάτω από τη βάση! Συγκεκριμένα, 2.508 άτομα παρέδωσαν τέτοια γραπτά (ποσοστό 6,92%), ενώ άλλα 3.948 άτομα (10,88%) παρέδωσαν γραπτά κάτω από το 5 ως και... μηδέν.

Στα ειδικά μαθήματα, παρατηρήθηκαν και φέτος χαμηλές επιδόσεις. Στην Αρμονία το 55,51% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση. Στο Ελεύθερο Σχέδιο ένας στους τρεις υποψηφίους έγραψε από 12 έως 15 και αντίστοιχο ποσοστό από 15 έως 18 (άριστα «πήραν» μόνο 164 άτομα, δηλαδή ποσοστό 6,72%). Στο Γραμμικό Σχέδιο άριστους βαθμούς έλαβαν 519 άτομα (22,30%) ενώ οι περισσότεροι υποψήφιοι έγραψαν μεταξύ 15-18 (36,95%). Στα Αγγλικά το 31,25% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση και άριστα μόνο το 2,95% (οι πιο πολλές βαθμολογίες κινήθηκαν μεταξύ 12 -15). Στα Γαλλικά περίπου το 20% έγραψε κάτω από τη βάση και οι περισσότεροι υποψήφιοι έλαβαν βαθμούς μεταξύ 15-18 ενώ ακόμα χειρότερες ήταν οι επιδόσεις εκείνων που διαγωνίστηκαν στα Γερμανικά...
ΤΑ ΝΕΑ

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Προκήρυξη για πρόσληψη 1.200 Ειδικών Φρουρών

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη 1.200 Ειδικών Φρουρών στις τάξεις του Σώματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους από τις 16 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Στην προκήρυξη αναφέρεται λεπτομερώς οτιδήποτε σχετικό με τον αριθμό των προσλαμβανομένων, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης (μοριοδότηση), τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων, καθώς και τη διαδικασία διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων.

ΤΑ ΝΕΑ

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών

Το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε την δημοσιότητα την Πέμπτη την προκήρυξη για την πρόσληψη 4000 πυροσβεστών, από τις οποίες οι 3.400 θέσεις αφορούν εποχικούς.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις από τις 5 ως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το κείμενο της προκήρυξης.
ΤΑ ΝΕΑ

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Καταρράκτες που ρέουν... προς τα πάνω!

Γνωρίζουμε ότι οι καταράκτες ρέουν με φορά προς τα κάτω, πέφτουν δηλαδή από ένα υψηλό επίπεδο σε ένα χαμηλότερο δημιουργώντας, ανάλογα με το ύψος και την ένταση της ροής των νερών, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο!

Προσπαθήστε τώρα να φανταστείτε το... αντίστροφο: τα νερά να πηγαίνουν προς τα πάνω! Και όμως οι ακραίες καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν μέσα στη βδομάδα στη νότια Αυστραλία με ανέμους που έφτασαν τα 120 χλμ/ ώρα, άλλαξαν κατεύθυνση στα νερά των καταρρακτών δημιουρώντας αυτή την εκπληκτική "παραδοξότητα".

Δείτε το φαινόμενο όπως το κατέγραψε η κάμερα του BBCwww.zappit.gr

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

Η κάμερα κατέγραψε απίστευτο τροχαίο – Ο οδηγός δεν έπαθε τίποτα! (Βίντεο)

Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις αναπλήρωσης εκπαιδευτικών

Λήγει σήμερα η 7ημερη παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων του σχολικού έτους 2011-12.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2011-2012 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Nέες θέσεις εργασίας προκηρύσσει η ΕΡΤ

49 άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η ΕΡΤ, όπως αποφασίστηκε σε πρόσφατα συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά από σχετική προκήρυξη, την εξέταση ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής - Αξιολόγησης.
Όσoν αφορά τις θέσεις που θα προκηρυχθούν πρόκειται για: 2 θέσεων Πληροφορικής, 21 θέσεων Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, 2 Μεταφραστών-Υποτιτλιστών, 2 Παρουσιαστών Νοηματικής Γλώσσας, 13 Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 3 Διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Η/Υ, 3 Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος και 3 Μετεωρολόγων
www.star.gr

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Απόφαση - βόμβα! Διέγραψαν χρέος συνταξιούχου 200.000 ευρώ!

Και όμως. Το Ειρηνοδικείο της Αθήνας εξέδωσε μια απόφαση-σταθμό και διέγραψε το χρέος ενός συνταξιούχου, που έφτανε τα 200.000 ευρώ!

Ο ηλικιωμένος έκανε χρήση του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, και πέτυχε η διαγραφή τραπεζικών δανείων ύψους 200.000 ευρώ από συνολικές οφειλες ύψους 222.200 ευρώ, καθώς το δικαστήριο δέχτηκε ότι ο άντρας βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να εξοφλήσει τις οφειλές του.

Έτσι, σύμφωνα με την «Ελευθεροτυπία», η τράπεζα θα πληρωθεί τελικά 52.000 ευρώ μαζί με τους τόκους σε βάθος χρόνου 14 ετών.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο συνταξιούχος είχε φτάσει στο σημείο να πληρώνει περίπου 2.000 ευρώ το μήνα για να εξυπηρετεί δάνεια σε εννιά τράπεζες. Τώρα θα δίνει 310 ευρώ το μήνα για 14 χρόνια με την καταβολή να ξεκινά το 2014.

Ο εν λόγω οφειλέτης δικαιώθηκε παρά το γεγονός ότι παίρνει σύνταξη 1560 ευρώ. Δεδομένου όμως ότι έχει εκχωρήσει 750 ευρώ το μήνα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω δανειακής σύμβασης και του απομένουν ακόμη 810 ευρώ για να ζήσει και να πληρώνει τις οφειλές του.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η δόση του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 310 ευρώ, ώστε να του μένουν τουλαχιστον 500 ευρώ για να ζήσει.
Star.gr

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Ο τρόμος του E.coli έφτασε στην Ελλάδα – Ο ΕΦΕΤ αποσύρει μολυσμένα προϊόντα!

- Πρόκειται για κατεψυγμένο κιμά από βοδινό κρέας και κατεψυγμένα πικάντικα σουτζουκάκια
- Διακινούνται από την εταιρεία LIDL
- Οι καταναλωτές που τα έχουν αγοράσει, καλούνται να μην τα καταναλώσουν
- Το στέλεχος του E.coli δεν είναι το ίδιο που εντοπίστηκε σε άλλες χώρες, αλλά εξίσου επικίνδυνοΤα κατεψυγμένα προϊόντα κρέατος από τη Γερμανία, μολυσμένα με το παθογόνο βακτήριο E. coli O157, εντοπίστηκαν από ελέγχους του ΕΦΕΤ στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση και απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων προϊόντων από την ελληνική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά να μην τα καταναλώσουν.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Γιώργος Νυχάς το στέλεχος που εντοπίστηκε στα προϊόντα που διακινήθηκαν μέσω της Lidl δεν είναι το ίδιο με αυτό που εντοπίστηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνο.

«Οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί όλο αυτό δείχνει πόσο καλά αντανακλαστικά έχει ο ΕΦΕΤ, καθώς κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που έκανε την ανάλυση, εντοπίστηκε η μολυσμένη παρτίδα και ζητήθηκε η άμεση απόσυρσή της», τόνισε ο κ. Νυχάς.

Συγκεκριμένα πρόκειται: κατεψυγμένο προϊόν κιμά από βοδινό κρέας, σε κλειστή συσκευασία των 500 g (2 Χ 250 g), με την εμπορική επωνυμία «Marvest», που διακινήθηκε από τη γερμανική επιχείρηση «Griechenland Rind, Vion Hilden GmbH» (Westring 21, D-40721, Hilden) στην ελληνική εταιρεία «LIDL Hellas & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Το προϊόν έχει αριθμό παρτίδας L91185010 και ημερομηνία λήξης 6-11-2011, και κατεψυγμένα πικάντικα σουτζουκάκια από βοδινό κρέας, σε κλειστή συσκευασία των 1000 gr, με την εμπορική επωνυμία «Marvest», που διακινήθηκε από τη γερμανική επιχείρηση «Vion Convenience GmbH» (Postfach 1269 21, D-31502, Wunstorf) στην ελληνική εταιρεία «LIDL Hellas & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το εν λόγω προϊόν έχει αριθμό παρτίδας L1 102 BT και ημερομηνία λήξης 8-11-2011.

www.newsit.gr

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

"Αργοναύτες" στον δρόμο (ΒΙΝΤΕΟ)

Δείτε σε βίντεο την αντίδραση των οπαδών του συλλόγου, που παρακολουθούν, πλέον, με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από το θέμα...


Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Αναζήτηση Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το Ακαδ. έτος 2010 - 11

http://results.minedu.gov.gr/

Όλες οι νέες προσφορές σε μία ιστοσελίδα!

Ένα εκπληκτικό site που ενημερώνει τους χρήστες για όλες τις προσφορές!

To Boogle.gr είναι ένα πρωτοποριακό site που μπορεί και συλλέγει αυτόματα και στη συνέχεια προβάλλει τις καλύτερες προσφορές και εκπτώσεις από όλα τα Ελληνικά sites προσφορών.

Στο νέο site λοιπόν προβάλλονται καθημερινά όλες οι προσφορές που υπάρχουν στο διαδίκτυο για είδη όπως , φαγητό, διασκέδαση, ξενοδοχεία, προϊόντα, υγεία, παραστάσεις, spa και πολλά άλλα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και να μπορεί ο χρήστης να επιλέγει εύκολα αυτά που θέλει να αγοράσει.

Αν ο χρήστης, θέλει ενημερώνεται για όλες τις νέες προσφορές το μόνο που χρειάζεται να κάνει, είναι να δώσει το mail του και στη συνέχεια το σύστημα θα αναλάβει να τον ενημερώνει για όλες τις νέες προσφορές.

www.newsit.gr

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Η νέα κυβέρνηση - 'Ολα τα ονόματα ανα υπουργείο

Πρωθυπουργός: Γιώργος Παπανδρέου

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Θεόδωρος Πάγκαλος
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών : Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ενέργειας
Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υφυπουργός: Χάρης Παμπούκης
Υφυπουργός : Σωκράτης Ξυνίδης
Υφυπουργός: Θάνος Μωραϊτης

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
Αναπληρωτης υπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης
Αναπληρωτής υπουργός: Παντελής Οικονόμου

Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Στ. Λαμπρινίδης
αναπληρωτής υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα
Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης

Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας
Υπουργός: Πάνος Μπεγλίτης
Υφυπουργός : Κ.Σπηλιόπουλος

Υπουργείο Εργασίας:
υπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης
Υφυπουργός Γιάννης Κουτσούκος

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
Υπουργός: Χρ.Παπουτσής
Υφυπουργός : Μανώλης Οθωνας

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Δημήτρης Ρέππας
Υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας
Υφυπουργός Τζωρτζάκος

Yπουργείο Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπουργός: Χάρης Καστανίδης
Υφυποιυργος Παρης Κουκουλόπουλος

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργός: Αννα Διαμαντοπούλου
Αναπληρώτρια : Φωφη Γεννηματά
υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργός: Γιάννης Ραγκούσης
υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης

Υπουργείο Υγείας Διατροφής και Άθλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
υφυπουργός Χρ. Αηδόνης
Υφυπουργός Δ. Μπόλαρης
Υφυπουργός Μιχάλης Τιμοσίδης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργός: Κώστας Σκανδαλίδης
υφυπουργός: Γιάννης Δριβελέγκας

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών
Υπουργός: Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Αναπληρωτής υπουργός: Νίκος Σηφουνάκης
Υφυπουργός Γιαννης Μανιάτης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργός: Mιλτιάδης Παπαϊωάννου
Υφυπουργός : Γ. Πεταλωτής

Υπουργείο Πολιτισμού
Παύλος Γερουλάνος
Υφυπουργός Γιωργος Νικητιάδης

Υπουργείο Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Ηλίας Μόσιαλος

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Βίντεο - Σοκ: Η επίθεση στο Τάσο Τέλλογλου

Εικόνες ντροπής δείχνει το βίντεο από την άνανδρη επίθεση κατά του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου που δημοσίευσε το planet-greece.blogspot.com.

O Τάσος Τέλλογλου διακρίνεται στο βίντεο που τραβήχτηκε από το κινητό αυτόπτη μάρτυρα να κατεβαίνει την Καραγιώργη Σερβίας όταν ξαφνικά αρχίζουν να ακούγονται κραυγές και βρισιές από μία ομάδα ανθρώπων που κινούνται εναντίον του.

Κάποιοι άνανδροι και αλήτες αρχίζουν να του επιτίθενται και ο Τάσος Τέλλογλου, ένας από τους καλύτερους Έλληνες δημοσιογράφους, αρχίζει να αποχωρεί βλέποντας την τυφλή μανία του πλήθους εναντίον του.

Στρίβοντας σε ένα στενό πιο κάτω ο δημοσιογράφος διακρίνεται να έχει πίσω του αρκετό κόσμο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, οι άνανδροι δράστες τον χτυπούν με μίσος και στη συνέχεια τρέπονται σε φυγή βλέποντας τον Τάσο Τέλλογλου να κείτεται αιμόφυρτος στο έδαφος.

Οι εικόνες προκαλούν σοκ και απέχθεια…Star.gr

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

118 Θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

Με εκατόν δεκαοκτώ άτομα θα ενισχυθεί η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, στις Σέρρες.


Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα είναι η εξής:

-ένας ΠΕ Γεωπόνος

-ένας ΔΕ Βοηθός Γεωπονικού Τομέα

-δύο ΥΕ Γεωργοεργάτες

-έξι ΥΕ Αγρεργάτες άγρων τεύτλων

-τρεις ΔΕ Αγγελιοφόρων ψεκασμών για τον τομέα Σκοτούσσας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Στρυμόνος

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Σκουτάρεως

-δύο ΔΕ Αγγελιοφόροο Ψεκασμών για τον τομέα Ηράκλειας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Ν. Πετριτσίου

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Βισαλτίας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Αχινού

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Τραγίλου

-δύο ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ν. Ζίχνης

-δώδεκα ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές

-δύο ΔΕ Εναερίτες-Ηλεκτροσυγκολλητές

-οκτώ ΔΕ Συντηρητές Χειριστές Εργαλειομηχανών

-τρεις ΔΕ Μηχανοτεχνίτες-Ηλεκτροσυγκολλητές

-δύο ΥΕ Τεχνίτες Ταινιόδρομων

-τέσσερις ΥΕ Μονωτές

-τέσσερις ΤΕ Συντηρητές Θερμαστές Λεβήτων

-ένας ΤΕ Συντηρητής Βοηθός Χειριστών Στροβίλων

-πεντε ΤΕ Ηλεκτρολόγοι

-τέσσερις ΤΕ Αυτοματιστές

-ένας ΔΕ Τεχνίτης Γεωργικών Μηχανημάτων

-ένας ΔΕ Θερμοϋδραυλικός

-δύο ΔΕ Οικοδόμοι Ξυλότυπων

-δύο ΔΕ Οικοδόμοι Θερμοδόμοι

-ένας ΔΕ Οικοδόμος σιδηρού εξοπλισμού

-ένας ΔΕ Χειριστής αερόσφυρας

-δύο ΤΕ Λογιστικής

-ένας ΤΕ Λογισιτκής

-ένας ΔΕ Χειριστής Φορτωτή

-δύο ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτου

-δύο ΥΕ Εργάτες γενικών καθηκόντων

-τρεις ΔΕ Συντηρητές Χειριστές Μηχανημάτων Ξηράς Εκφόρτωσης

-ένας ΥΕ Εργάτης χημείου

-τρεις ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Ασβεστοκαμίνου

-τέσσερις ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Φίλτρων

-ένας ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ζάχαρης

-δύο ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Φυγόκεντρων

-τέσσερις ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Πλυντηρίου τεύτλων

-δύο ΥΕ Συντηρητές Ειριστές πρεσών PELLETS

-δυο ΥΕ Εργατοτεχνίτες Συντηρητές Συμπύκνωσης

-δύο ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Κοπτικών Μηχανών

-δύο ΥΕ Συντηρητές Βοηθοί κρυστάλλωσης

-ένας ΥΕ Συντηρητής Βοηθός χειριστή εκχύλισης

-ένας ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού χυμού

-δύο ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Πρεσών και ξηραντηρίου πολτού

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Δράμας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Καβάλας

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Ν. Καλλίστης

-ένας ΔΕ Αγγελιοφόρος Ψεκασμών για τον τομέα Αρίσβης

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 9 Ιουνίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Εργοστάσιο Σερρών, 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών - Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 621 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360).
www.newsit.gr

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Και 162.812 ευρώ για κάποιο "βασικό μισθό" στο γραφείο Πάγκαλου.


Μια και ακόμη αναμένουμε κάποια διευκρίνιση για το κονδύλι των 46.000 ευρώ για κινητά τηλέφωνα στο Πολιτικό Γραφείο του κ.Θεόδωρου Πάγκαλου,μήπως θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν τι είναι κι αυτά τα 162.812 ευρώ που αφορούν σε κάποιο βασικό μισθό;

Και ρωτάμε γιατί αυτά τα κυβερνητικά έγγραφα με τους κωδικούς και τους κώδικες τα κατανοούν απ΄ ότι φαίνεται μόνο όσοι τα γράφουν και προφανώς αυτό δεν γίνεται τυχαία.

Όπως και να το δούμε πάντως το γραφείο του κ.Πάγκαλου έχει πολλά έξοδα.


www.onalert.gr

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Εργατική Εστία: Πρόγραμμα διακοπών 2011

Από 2/7/2011 έως 11/9/2011 θα πραγµατοποιηθεί το καλοκαιρινό εκδροµικό πρόγραµµα του Οργανισµού Εργατικής Εστίας µε 7ήµερα και 8ήµερα ταξίδια για δικαιούχους παροχών Νοµού Αττικής.

Περιλαµβάνει εκδροµές σε 35 προορισµούς µε 38 τουριστικά λεωφορεία. Η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 4.000.000 ευρώ. Στους εκδροµείς προσφέρεται δωρεάν µεταφορά, διαµονή σε επιλεγµένα τουριστικά καταλύµατα µε πρωινό και ξενάγηση.

Από τη ∆ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011, οι ενδιαφερόµενοι δικαιούχοι µπορούν να προεγγράφονται σε όλα τα γραφεία διανοµής του ΟΕΕ στην Αττική. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν όσοι δεν έλαβαν δελτία Κοινωνικού Τουρισµού τα έτη 2010 και 2011 ή εισιτήρια θερινού εκδροµικού προγράµµατος έτους 2010 ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2010 ή εισιτήρια εαρινών εκδροµών έτους 2011, καθώς και όσοι δεν θα λάβουν δελτία αγοράς βιβλίων έτους 2011.
ΤΑ ΝΕΑ

Κι όμως το τένις μπορεί να γίνει πολύ θεαματικό

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

55 Θέσεις στα ΕΛ.ΤΑ. Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρικής Μακεδονίας θα προσλάβουν πενήντα πέντε άτομα για την κάλυψη των αναγκών τους.

Οι θέσεις αφορούν:

-σαράντα έξι ΔΕ Διανομείς (Μονάδα διανομής Θεσ/νίκης τηλ. 2310 289564, 2310 289594)

-πέντε ΔΕ Διανομείς (Μονάδα διανομής Κατερίνης τηλ. 23510 25487)

-τέσσερις ΔΕ Διανομείς (Μονάδα διανομής Σερρών τηλ. 23210 59970)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 30 Μαίου 2011.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

«Κάντε ησυχία μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες»

Γίναμε σύνθημα στα χείλη των Ισπανών διαδηλωτών

Με το σύνθημα «Κάντε ησυχία μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες», οι Ισπανοί συγκεντρωμένοι διαδηλωτές στη Μαδρίτη μας χλευάζουν για την απάθειά μας.

Ισπανοί «Αγανακτισμένοι», όπως έχει ονομαστεί το κίνημα της 15ης Μαΐου, παραμένουν εδώ και μέρες στην πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης, αψηφώντας τις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων.

Όπως λένε οι διοργανωτές, στις 28 του μήνα θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Έως τότε δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και από τα μεγάφωνα φωνάζουν «Δεν αποχωρούμε» και «Δεν θα μας μετακινήσουν από την πλατεία del Sol».

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Πρωτοφανές! Μάζεψαν και ξαναμοίρασαν τα θέματα των Μαθηματικών, του Νίκου Μπέκη

Ένα πρωτοφανές γεγονός συνέβη φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που αφορά το μάθημα των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά την εκπομπή των θεμάτων και ενώ στα περισσότερα εξεταστικά είχαν ήδη μοιραστεί αυτά στους υποψήφιους, ήλθε κατεπείγουσα εντολή να τα αποσύρουν γιατί θα έστελναν άλλα. Πράγματι, μετά από κάποιο διάστημα στάλθηκαν εκ νέου θέματα, τα οποία όμως ήταν ίδια με τα πρώτα, με μια προσθήκη μιας παρένθεσης σ’ ένα απ’ αυτά.

Το γεγονός αυτό, που πρώτη φορά συμβαίνει σε Πανελλαδικές Εξετάσεις, εγείρει σοβαρό ζήτημα όχι απλά δυσλειτουργίας, προχειρότητας ή ανοργανωσιάς, αλλά αξιοπιστίας και, ακόμα περισσότερο, διαβλητότητας των εξετάσεων στο εν λόγω μάθημα. Και αυτό γιατί μεσολάβησε χρόνος, σ’ άλλο εξεταστικό μεγαλύτερος, σ’ άλλο μικρότερος, απ’ τη στιγμή που αποσύρθηκαν τα πρώτα θέματα, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να δουν οι υποψήφιοι, μέχρι να δοθούν τα δεύτερα, που ήταν ίδια, με εξαίρεση την προσθήκη της παρένθεσης όπως είπαμε. Άρα πολλοί υποψήφιοι είχαν, θεωρητικά τουλάχιστον, σεβαστό χρόνο στη διάθεσή τους να κουβεντιάσουν μεταξύ τους τις απαντήσεις καθώς περίμεναν τα νέα θέματα!

Αυτό λοιπόν δεν ήταν ένα απλό λάθος, αλλά ευθεία υπονόμευση του ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ χαρακτήρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ίσως του μόνου θεσμού που μένει σχετικά αλώβητος στη χώρα της πολιτικής ρεμούλας και της διαφθοράς. Και αυτό χωρίς να υπολογίσουμε την ταραχή, το άγχος και την ανησυχία, που δικαιολογημένα προκλήθηκε στους υποψήφιους, απ’ όλη αυτή την απαράδεκτη, το λιγότερο, ιστορία. Ο λόγος στην λαλίστατη κ. Διαμαντοπούλου να εξηγήσει πως συμβαδίζει όλο αυτό με το σύνθημα «πρώτα ο μαθητής». Εκτός κι αν θεωρεί ότι οι υποψήφιοι δεν είναι πια μαθητές.


Ο Νίκος Μπέκης είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ημαθίας

Στην alfavita.gr φτάνουν συνέχεια μηνύματα διαμαρτυρίας και αγανάκτησης για την προχειρότητα της διαδικασίας και την ταλαιπωρία των υποψηφίων στο μάθημα Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής.ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 50 ΛΕΠΤΑ!
ΒΑΡΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Μόνο ως κωμικοτραγικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός της απαράδεκτης απόσυρσης των θεμάτων των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας που συνέβη σήμερα Σάββατο 14 Μαΐου 2011 ,δεύτερη μέρα των Γενικών Εξετάσεων- ενώ οι μαθητές είχαν ήδη απαντήσει στα πρώτα ερωτήματα- και της επαναφοράς τους με τροποποίηση μιας παρένθεσης. Παιχνίδια με τα νεύρα των μαθητών που αντιμετώπισαν με εκνευρισμό, γέλια και θυμηδία την πρωτοφανή ανευθυνότητα των ανευθυνοϋπεύθυνων της Επιτροπής των Εξετάσεων. Και δεν έφτασε μόνο αυτό, αλλά λίγο πριν το χρόνο της δυνατής αποχώρησης στάλθηκε και νέα διευκρίνιση που επέφερε κι άλλες διορθώσεις στα θέματα. Άραγε 50 λεπτά που τα ξανακοίταζαν τι έκαναν;

Βέβαια, τα Μέσα Ενημέρωσης δεν είπαν κουβέντα για το θέμα και το μόνο που τα απασχολεί είναι η προβολή των διαταγών της τρόικα για τις περικοπές των μισθών, το κλείσιμο των σχολείων, τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων και το ξεθεμελίωμα κάθε ίχνους κοινωνικού κράτους. Αλλά ξέχασα ότι σήμερα είναι και το «τσίρκο» της Γιουροβίζιον! Με τους μαθητές θα ασχολούμαστε!
Η χιλιοειπωμένη φράση «Αιδώς Αργείοι» ταιριάζει απόλυτα για μια ακόμη φορά!
Ένα μέλος μιας Λυκειακής Επιτροπής

=====

Θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου μιας και μου δίνεται η ευκαιρία, ευχαριστώντας πρωτίστως το Alfavita,ως εκπαιδευτικός που είμαι να εκφράσω την άποψή μου για τις Πανελλαδικές που ξεκίνησαν και ιδιαίτερα να πω στους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας πόσο ανεύθυνοι των περιστάσεων είστε κύριοι, ξεκινώντας από την Υπουργό, αφού αυτή έχει τον πρώτο λόγο!!! Σήμερα τα παιδιά διαγωνίστηκαν στα Μαθηματικά Γενικής τα θέματα των οποίων χαρακτηρίστηκαν δύσκολα, μάλλον για φοιτητές δεύτερου έτους στο Μαθηματικό, παρά για παιδιά 17 ετών, χωρίς διαβάθμιση δυσκολίας, όπως θα έπρεπε, με ασάφειες και κουτοπονηριές, μια τα έδιναν και μια τα έπαιρναν από τα παιδιά. Το μπάχαλο της ανοργανωσιάς που πληρώνουμε κύριοι εμείς σαν μεγαλύτεροι εδώ και χρόνια, δυστυχώς το βιώνουν σήμερα και τα παιδιά μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις(ένα πρώτο κάλο μάθημα στους νέους μας για το πώς λειτουργεί το κράτος μας). Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και ο περισσότερος εκπαιδευτικός κόσμος. Θα έλεγα λοιπόν πειράματα να κάνετε στην πλάτη σας και όχι πάνω στο μέλλον των παιδιών μας. Εφαρμόστε επιτέλους κάποτε τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως πρέπει να κάνετε και αφήστε τακτικές τις τελευταίας στιγμής (πρόσφατες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις λίγο πριν τις Πανελλαδικές), γιατί αυτά που συμβαίνουν καταδεικνύουν για μια ακόμη φορά προχειρότητα, ανοργανωσιά, καταρρακώνοντας τους υποψήφιους που δίνουν τη μάχη των εξετάσεων…ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ…………


====

Είναι πραγματικά απορίας άξιο , ότι δεν έχει αναφερθεί πουθενά (ούτε σε τηλεορασεις αλλά ούτε και στο ιντερνετ, με εξαίρεση κανα δυο blogs) το πρωτοφανές για πανελλήνιες εξετάσεις γεγονός να ανακληθούν θέματα μαθήματος (Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ΓΠ), τα οποία είχαν μοιραστεί στους εξεταζομένους μαθητές. Σαν επιτηρητής σε ένα τμήμα αυτού του μαθήματος σας ενημερώνω ότι υπήρξαν κωμικοτραγικές καταστάσεις. Οι περισσότεροι μαθητές ξεκίνησαν να γράφουν, μετά τους ζητήσαμε τα θέματα πίσω και στη συνέχεια για 45 περίπου λεπτά περιμέναμε να έρθουν τα καινούργια. Φανταστείτε σε τι κατάσταση ήταν οι μαθητές... Υπήρξαν μαθητές στα όρια της κατάρευσης... Ειναι κρίμα και άδικο και σαφώς οι ευθύνες είναι τεράστιες. Θα σας παρακαλούσα αν είναι δυνατό ναυπάρξει κάποια ενημέρωση.
Με τιμή
Ένας επιτηρητής


www.alfavita.gr

Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Προσλήψεις: Θέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (8 Μαϊου 2011)

Το πράσινο φως για την πρόσληψη 2.828 νέων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα άναψε η Τριμελής Επιτροπή Υπουργών. Ο μεγάλος όγκος των θέσεων (2.000) αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Συγκεκριμένα, η αρμόδια Επιτροπή ενέκρινε:

1. την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) (υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Η Επιτροπή της Πράξης υπουργικού συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων.

2. την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για την Ειδική Γραμματεία Δασών και τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εξής:

α) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασολόγων,

β) ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασοπόνων, γ) τέσσερα (4) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασολόγων στη Σπάρτη δ) τέσσερα (4) άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασοπόνων για τη Δ/νση Δασών Πιερίας, το Δασαρχείο Καλαμπάκας, το Δασαρχείο Πάρνηθας, το Δασαρχείο Σπάρτης και ε) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασολόγων για την Ειδική Γραμματεία Δασών,

3. την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στη ΔΕΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδοονίας (ΥΠΕΣΔΔ & ΗΛ. ΔΙΑΚ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων,

4. την πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με σύμβαση διάρκειας τριών (3) ετών,

5. την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως ακολούθως:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Δασολόγων 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -Δασοπόνων 1
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -Χειριστής Η/Υ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Εργατών
Espressonews.gr

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Για την πρώτη τους πρόβα ανέβηκαν στη σκηνή του Ντίσελντορφ ο Λούκας Γιώρκας και ο Stereo Mike με τους χορευτές τους.

Υπό τις οδηγίες του Κωνσταντίνου Ρήγου είδαμε το πρώτο ζεϊμπέκικο σε γερμανικό έδαφος. Φόντο μπλε με αρχαιοελληνικές κολώνες και κίονες. Το ραπ μεταμορφώθηκε σταδιακά σε αργά 9/8 και ο Λούκας έριξε τη στροφή του, χτύπησε παλαμάκια στους χορευτές και έριξε στο πάτωμα τη βάση του μικροφώνου.

Από τη σκηνή σήμερα το απόγευμα έλειπε το μεγάλο κόκκινο τραπέζι που όλοι ...αγαπήσαμε στον ελληνικό τελικό και από ότι φαίνεται δεν θα ξαναδούμε! Η αισθητική της παρουσίασης του τραγουδιού ήταν σαφώς καλύτερη από αυτή που θυμόμαστε. Μετά την πρώτη πρόβα ζεστάθηκε λίγο η καρδιά μας, ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και στις 10 Μαΐου με τις καρδιές των Ευρωπαίων!

Δείτε την πρόβα της ελληνικής συμμετοχής:

www.zappit.gr

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Οι πρώτες φωτογραφίες με κίνηση!

Επειδή σε μας μπορεί να μην δουλεύουν, μπορείτε να τις δείτε εδώ

Είναι, σύμφωνα με δικά τους λεγόμενα, «κάτι περισσότερο από φωτογραφία και κάτι λιγότερο από βίντεο». Δυο καλλιτέχνες κατάφεραν να δημιουργήσουν τις πρώτες φωτογραφίες με κίνηση!

Οι «cinemagraphs», όπως τις αποκαλούν, μοιάζουν με κανονικές φωτογραφίες, όμως στην πραγματικότητα έχουν ένα συγκεκριμένο μέρος το οποίο κινείται και έχει ως σκοπό να καθηλώνει το μάτι.

Σε μια από τις φωτογραφίες βλέπουμε μια γεμάτη με κόσμο πλατεία, όπου όλοι μοιάζουν παγωμένοι, ενώ ένας άνδρας που κάθεται στο παγκάκι διαβάζει και γυρίζει κανονικά την σελίδα στην εφημερίδα του.

Σε μια άλλη φωτογραφία, η φωτογράφος Jamie Beck, μια εκ των δυο ανθρώπων που εμπνεύστηκαν αυτά τα πρωτότυπα εφέ, απαθανάτισε μια κοπέλα, τα μαλλιά της οποίας κινούνται στο φύσημα του αέρα.

Η Beck, σε συνεργασία με τον motion graphics artist Kevin Burg, δημιούργησε τις «cinemagraphs» με τη βοήθεια του GIF, παρόμοιο είδος φωτογραφίας με το JPEG, το οποίο δεν είναι φυσικά νέο εύρημα.

Όμως, μόνο τώρα με τη διάδοση του broadband Internet, κατέφεραν να δημιουργήσουν κάτι τόσο εντυπωσιακό. «Με τις cinemagraphs δίνουμε κίνηση σε απλά φωτογραφίες» λέει η Beck.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Η Beck τραβάει τις φωτογραφίες και στη συνέχεια ο Burg προσθέτει την κίνηση. Για τις περισσότερες του παίρνει αρκετές ώρες, οι πιο σύνθετες όμως μπορεί να τον κρατήσουν απασχολημένο ακόμα και ολόκληρη μέρα!
PROTO THEMA

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Από σήμερα οι αιτήσεις για την επιδότηση ενοικίου του ΟΕΚ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στα ΚΕΠ. Στα δικαιολογητικά, εκτός από θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ συμβόλαιο µμίσθωσης,

θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα, αλλά και της κατοικίας που µισθώνεται όπως αριθµός λογαριασµού ΔΕΗ, όροφος ...

Το γενικό εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραµµα θα είναι µέχρι 12.000 ευρώ, µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήµατα µέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ.

Αυξημένες έως 600 ημέρες, είναι εφέτος οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


newsit

Νέο μισθολόγιο και νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο

Τη σύνδεση του νέου μισθολογίου με το νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο προανήγγειλε με δήλωση του στο «Βήμα» ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος επισημαίνει ότι η αντικειμενική αξιολόγηση θα γίνει η βάση του νέου μισθολογίου.

Ο κ. Ραγκούσης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση προτίθεται «να κάνει πράξη την - επί χρόνια ζητούμενη αλλά ποτέ ως τώρα υλοποιούμενη - σύνδεση της εξέλιξης και της αμοιβής με την παραγωγικότητα, που είναι εφικτή και αποδεκτή μόνο στη βάση μιας αδιάβλητης αξιολόγησης».

Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε Ανεξάρτητη Αρχή, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΕΙΣΕΠ), η οποία θα ξεκινήσει από μηδενική βάση τις κρίσεις των ανωτάτων στελεχών του Δημοσίου. Το ΕΙΣΕΠ απαρτίζεται από τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ και έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Επιπλέον, αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η διενέργεια της γραπτής εξέτασης, που αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων προϊσταμένων. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν πάνω από 60.000 στελέχη του Δημοσίου.

Παράλληλα με αυτά θεσπίζονται νέα μέτρα για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Με το νέο σύστημα απαγορεύεται να είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε επίπεδο οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίον έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Αν η υπόθεσή δεν έχει εκδικαστεί, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα αλλά η παραπομπή του προσμετράται αρνητικά στη σχετική μοριοδότηση.
Zougla.gr

Προκήρυξη για πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών

Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν για την έκδοση της προκήρυξης που θα αφορά την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει τον Μάιο και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το προσεχές φθινόπωρο. Οι νέες θέσεις θα καλυφθούν από συμβασιούχους πυροσβέστες, από εθελοντές πυροσβέστες και ιδιώτες ηλικίας έως και 29 ετών. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις είναι επικουρικές. Οι προσλήψεις θα διενεργηθούν με το σύστημα των μορίων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Θα προηγηθούν στους πίνακες κατάταξης όσοι έχουν εμπειρία, τίτλους σπουδών, καθώς και πιστοποιημένη εμπειρία ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εξάλλου, θα πριμοδοτηθούν όσοι υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες Δυνάμεις ως έφεδροι αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις με ειδικότητα αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. Η πολυτεκνία θα δώσει κρίσιμα και καθοριστικά μόρια διορισμού. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους (για όσους δεν διαθέτουν προϋπηρεσία). Επίσης, προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή κκαι κατάλληλο εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μόνιμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Η ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται έπειτα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχίας και της υγείας των υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «Καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Espressonews.gr

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Το Νησί: Ο Μανόλης και η Άννα εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους

Δείτε αποσπάσματα του επεισοδίου που θα προβληθεί απόψε και διαβάστε την περίληψη.


Ο Κυρίτσης καταφέρνει να αναχαιτίσει το ξεσηκωμένο πλήθος που απειλεί να κάψει το νησί. Ο κόσμος της Σπιναλόγκας τον υποδέχεται σα σωτήρα.

Παρόλα αυτά, οι προσπάθειές του να πείσει τον κόσμο και τον πρόεδρο Παπαδημητρίου για τη χορήγηση των νέων φαρμάκων συναντούν τη δυσπιστία τους όγω της παλαιότερης αποτυχίας του με την προμίνη.
Παράλληλα, ο Κυρίτσης αρχίζει τις επισκέψεις του στο σπίτι της Μαρίας.

Ο Μανόλης επιστρέφει στη Νεάπολη και πείθει την 'Αννα να ζητήσει συγγνώμη από τον πεθερό της. Ο Αντρέας ζητά από τον Μανόλη να πάει με τη γυναίκα του στην Πλάκα να δουν τον πατέρα της. Στη διαδρομή λοξοδρομούν...


www.zappit.gr

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Η Πορτογαλία στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης

Δεν άντεξε τελικά την οικονομική κρίση η Πορτογαλία και έτσι πρόκειται να υποβάλει αίτημα στην Κομισιόν για οικονομική στήριξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πορτογάλου πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες. Μ' αυτό τον τρόπο η Πορτογαλία γίνεται το τρίτο μέλος της Ευρωζώνης που μπαίνει στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης. Την ανάγκη να προσφύγει η Πορτογαλία στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης είχε αναγνωρίσει νωρίτερα και ο υπουργός Οικονομικών της χώρας σε άρθρο του που θα δημοσιευτεί την Πέμπτη.

Σταγόνα που «ξεχείλισε» το ποτήρι ήταν τα «απαγορευτικά» επιτόκια της δημοπρασίας της Τετάρτης.

Η πρώτη αντίδραση από την Κομισιόν ήταν θετική, με τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Όλι Ρεν να δηλώνει στους Financial Times Deutschland πως η προσφυγή «είναι ένα βήμα υπευθυνότητας για την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη».

Σε περίπτωση προσφυγής στο μηχανισμό -την οποία έχουν σχεδόν προεξοφλήσει οι οίκοι αξιολόγησης και μέρος των αγορών- η Πορτογαλία θα γίνει η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα που ζητά την στήριξη της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Στη Λισαβόνα ασκούνται τους τελευταίους μήνες ασφυκτικές πιέσεις για να ζητήσει διάσωση, αλλά ο πρωθυπουργός Σόκρατες επαναλάμβανε σταθερά σε κάθε ευκαιρία πως η Πορτογαλία δεν χρειάζεται εξωτερική βοήθεια και θα αποφύγει για όσο μπορεί την προσφυγή.

Μετά την παραίτηση του Σόκρατες, όμως, τα απανωτά πλήγματα στην Πορτογαλία -με τον έναν οίκο μετά τον άλλον να υποβαθμίζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση της και τα επιτόκια δανεισμού της να αυξάνονται ραγδαία στις τελευταίες δημοπρασίες- έκαναν τον υπουργό Οικονομικών να παραδεχθεί πως η χώρα χρειάζεται βοήθεια.

Παραμένει ασαφές το εάν ο υπουργός Οικονομικών προκρίνει «πλήρη» προσφυγή στους μηχανισμούς ή πιέζει για την «προσωρινή» λύση ενός «δανείου-γέφυρας» πριν τις πρόωρες εκλογές της 5ης Ιουνίου.

«Χτυποκάρδια» στα θρανία...

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 12 Μαΐου. Να σημειωθεί ότι στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι: 92.259 για τις εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), 1.068 για τα εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’), 22.010 για τα ημερήσια ΕΠΑΛ (ομάδα Α’) και 1.133 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ (ομάδα Α’).
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των φετινών πανελληνίων εξετάσεων εδώ

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Η Χριστίνα Μουστάκα του Αρβύλα κάνει μασάζ

Αρχίζει η επιδότηση ενοικίου – Ποια τα δικαιολογητικά

Από σήμερα οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του 2009 θα μπορούν να ενημερώνονται και από τα ΚΕΠ, όπως και από τα γραφεία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα αφορά 150.000 δικαιούχους.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας, από τη Μεγάλη Δευτέρα 18 Απριλίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέτουν αποκλειστικά στα ΚΕΠ τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση ενοικίου.

Το γενικό εισοδηματικό κριτήριο παραμένει το ίδιο, δηλαδή μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο. Το κονδύλι ωστόσο θα μειωθεί στο μισό, από 220 εκατομμύρια ευρώ το 2008, στα 110 εκατομμύρια ευρώ.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Τα δικαιολογητικά αποφασίστηκαν από το Δ.Σ. του ΟΕΚ και είναι τα κάτωθι:

1) ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 που συμπληρώνονται επί τόπου στα Κ.Ε.Π.

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Για τους Έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας. Στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από ποιόν Δήμο πρέπει να το αναζητήσουμε.


Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών.

Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο).
3) Μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος, κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ μέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Στο μισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκμισθωτή και μισθωτή.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρμόδια αρχή, όπου θα αναφέρεται:

α. το ακίνητο στο οποίο αφορά το μισθωτήριο συμβόλαιο (πλήρης περιγραφή Δ/νση-όροφος κ.λπ.)

β. το χρονικό διάστημα της ενοικίασης

γ. ότι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους)

δ. ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.

5) Αρχική ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ οικονομικού έτους 2010 (για τα εισοδήματα του 2009). Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκομισθούν:

α. απόδειξη πληρωμής ενοικίου

β. βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου για το έτος 2009.

Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:

- Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης, κ.λπ.).

- Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα
- Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης.
6) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ οικον. έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες (με κωδικούς).

7) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και επομένων ετών μέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε μεταβολή.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9, επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86.

8) ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (για τους εργαζόμενους δικαιούχους).


α. Οι ασφαλισμένοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα για την κατηγορία τους ημερομίσθια από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό ημερομισθίων από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον Οργανισμό κύριας Ασφάλισης όπου θα αναγράφεται:


- το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει,

- αναλυτικά τα ημερομίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010)

- εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.

β Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων για το έτος 2011. Αυτά μπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσημα επικυρωμένη ως προς το περιεχόμενο, από το ΙΚΑ.


9) ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον Ο.Ε.Κ.

10) Λογαριασμό ΔΕΗ ή επίσημο Αντίγραφο Λογαριασμού από την ΔΕΗ απ’ όπου θα προκύπτει η διεύθυνση της κατοικίας που ενοικίαζαν το έτος 2009 και ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής
www.newsit.gr