Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Προσλήψεις: Θέσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (8 Μαϊου 2011)

Το πράσινο φως για την πρόσληψη 2.828 νέων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα άναψε η Τριμελής Επιτροπή Υπουργών. Ο μεγάλος όγκος των θέσεων (2.000) αφορά τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Συγκεκριμένα, η αρμόδια Επιτροπή ενέκρινε:

1. την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) (υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων). Η Επιτροπή της Πράξης υπουργικού συμβουλίου αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων.

2. την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για την Ειδική Γραμματεία Δασών και τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως εξής:

α) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασολόγων,

β) ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασοπόνων, γ) τέσσερα (4) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασολόγων στη Σπάρτη δ) τέσσερα (4) άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασοπόνων για τη Δ/νση Δασών Πιερίας, το Δασαρχείο Καλαμπάκας, το Δασαρχείο Πάρνηθας, το Δασαρχείο Σπάρτης και ε) ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασολόγων για την Ειδική Γραμματεία Δασών,

3. την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στη ΔΕΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδοονίας (ΥΠΕΣΔΔ & ΗΛ. ΔΙΑΚ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων,

4. την πρόσληψης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με σύμβαση διάρκειας τριών (3) ετών,

5. την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως ακολούθως:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Δασολόγων 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -Δασοπόνων 1
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -Χειριστής Η/Υ 1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Εργατών
Espressonews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου