Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Γίνονται ένα ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και Εργατική Εστία

Το πρόγραμμα των συγχωνεύσεων και καταργήσεων Οργανισμών του Δημοσίου, το κόστος λειτουργίας των οποίων δεν αντιστοιχεί με το προσφερόμενο έργο, βάζει μπροστά και πάλι η κυβέρνηση. Το πρωί της Τετάρτης συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου και αποφάσισε: Πρώτον, συγχώνευση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) σε μία ενιαία σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)Δεύτερον, υπαγωγή της μονάδας Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Συγχώνευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε με τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).Τρίτον, συγχώνευση, ενοποίηση και αναδιοργάνωση των φορέων: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε., Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. σε έναν ενιαίο και σύγχρονο Εθνικό Οργανισμό Εργασίας. (Ε.Ο.Ε)Τέταρτο, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”Στη συνεδρίαση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, ο γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Σωτήρης Λύτρας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Στεφάνου και άλλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου