Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Προκήρυξη για 26 θέσεις στην ΕΡΤ

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010, η ΕΡΤ Α.Ε. θα δημοσιοποιήσει την προκήρυξη για την πλήρωση 26 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ). Οι θέσεις αυτές αφορούν στην κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των Κεντρικών της Υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με το παράρτημά της, η αναλυτική περιγραφή των θέσεων εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, θα βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ Α.Ε. www.ert.gr και του Α.Σ.Ε.Π. www.asep.gr από την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1), μόνο ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Αξιολόγησης Προσωπικού ΕΡΤ Α.Ε., Μεσογείων 432, ΤΚ 15342, Αγ. Παρασκευή) από την Τρίτη 23 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2010. Η σχετική φόρμα, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς οι ενδιαφερόμενοι, θα είναι διαθέσιμη στους δύο ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, στη διεύθυνση που παραπέμπει η ηλεκτρονική ανάρτηση της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αξιολόγησης Προσωπικού της ΕΡΤ στα τηλέφωνα 210 6075681-82 και 2106075657, τις ώρες 08:30-14:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου