Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων στον "αέρα"

Αντίθετη είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τη συλλογή, κατά την απογραφή του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ οποιουδήποτε στοιχείου δεν συνδέεται με τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ παράλληλα ζητεί να ληφθούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόσβασης σ’ αυτά η αθέμιτη επεξεργασία τους.

Στην υπ’ αρ. 43/2010 απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εκφράζει την άποψη ότι στην απογραφή θα πρέπει να συγκεντρωθούν μόνο τα στοιχεία που είναι αναγκαία για το σκοπό της μισθοδοσίας και αυτά να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, διαφωνώντας με την αναφορά στο βαθμό και στη βαθμολογία του τίτλου σπουδών, στο θέμα του διδακτορικού τίτλου, στο βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου και στην άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

«Τα στοιχεία τα σχετικά με τις ξένες γλώσσες, τις επιμορφώσεις, τους επαίνους-μετάλλια κρίνονται καταρχήν μη αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του σκοπού της μισθοδοσίας των απασχολουμένων στο Δημόσιο, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται με την καταβολή επιδομάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Από τις πειθαρχικές ποινές πρέπει να καταχωρείται μόνο η στέρηση αποδοχών, που συνδέεται με τη μισθοδοσία. Τέλος, τα στοιχεία που αναφέρονται στην περιγραφή καθηκόντων, στις γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην Ε΄ ομάδα της ηλεκτρονικής σελίδας απογραφής, υπό τον τίτλο Προτιμήσεις, πρέπει να αφαιρεθούν διότι ούτε προβλέπονται από το Παράρτημα της ΚΥΑ ούτε είναι αναγκαία και πρόσφορα για τη μισθοδοσία των απασχολουμένων του Δημοσίου» τονίζεται στην απόφαση.

Ένα μέλος της Αρχής είχε, πάντως, την άποψη πως πρέπει να μείνουν εκτός απογραφής περισσότερα στοιχεία, ενώ κατά πλειοψηφία ελήφθη η απόφαση πως μπορεί να αναφέρεται ο αριθμός φορολογικής δήλωσης, το έτος του εκκαθαριστικού και ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ καθώς είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση του απογραφομένου και τη σωστή αναγραφή της διεύθυνσής του.

Την ευθύνη για την επεξεργασία των στοιχείων αυτών έχει το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από τις ρυθμίσεις της κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, ο υπεύθυνος επεξεργασίας - το υπουργείο Οικονομικών - υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τα οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με τα ήδη αυξημένα μέτρα των υπηρεσιών του Δημοσίου».

Μεταξύ άλλων, σημειώνεται στην απόφαση ότι «πρέπει να αποθαρρύνεται η απλή χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και να προτιμάται η χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού ή άλλης λύσης που προσφέρει ένα επιπλέον σημείο αναγνώρισης.. Τέλος πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αποθήκευσης στη βάση δεδομένων των στοιχείων αυτών που ταυτοποιούν μοναδικά κάθε απογραφόμενο (π.χ. ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διευθύνσεις κλπ) σε κρυπτογραφημένη μορφή. Η δυνατότητα κρυπτογράφησης πρέπει να μελετηθεί αναλυτικά και να αξιολογηθεί σε όρους κόστους/ωφελειών».

Star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου