Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Απογραφή δημοσίων υπαλλήλων:Συχνές ερωτήσεις

2. Πώς θα απογραφώ;

Απογραφόμαστε όλοι ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://apografi.gov.gr, διαβάζοντας τις αναλυτικές οδηγίες που περιέχονται στη σελίδα για τη συμπλήρωση των πεδίων.

3. Δεν έχω καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Πώς θα απογραφώ;

Οι υπόχρεοι που δεν μπορούν να απογραφούν μόνοι τους, θα βοηθηθούν για την εισαγωγή των στοιχείων τους από την ομάδα υποστήριξης της υπηρεσίας τους.

4. Κατά το χρονικό διάστημα της απογραφής θα βρίσκομαι σε διακοπές. Πώς θα απογραφώ;

Οι υπόχρεοι που πρόκειται να βρίσκονται σε άλλο τόπο, π.χ. σε διακοπές και δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή ή δεν μπορούν να απογραφούν μόνοι τους, θα μπορούν να βοηθηθούν για την εισαγωγή των στοιχείων τους από την ομάδα υποστήριξης οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας του τόπου που βρίσκονται.

Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλλουν, πριν την αναχώρησή τους από την υπηρεσία, Αίτηση Απογραφής προς τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού της υπηρεσίας που υπηρετούν ή το νόμιμο αναπληρωτή του, μαζί με το Έντυπο Απογραφής το οποίο θα έχουν συμπληρώσει χειρόγραφα. Έτσι, θα απογραφούν ηλεκτρονικά με ευθύνη του αρμόδιου προϊσταμένου και όταν θα επιστρέψουν στην υπηρεσία τους, θα λάβουν τον Αποδεικτικό Κωδικό Απογραφής.

5. Είμαι στο εξωτερικό και δεν μπορώ να γράψω στον υπολογιστή με ελληνικούς χαρακτήρες.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας με αγγλικούς χαρακτήρες (greeklish).

6. Δεν έχω αριθμό μητρώου/ κωδικό μισθοδοσίας και δεν μπορώ να συμπληρώσω το ανάλογο πεδίο.

Σε περίπτωση που δεν έχετε αριθμό μητρώου ή κωδικό μισθοδοσίας δεν συμπληρώνετε το πεδίο αυτό.

7. Είμαι συνταξιούχος. Πρέπει να απογραφώ;

Όχι. Απογράφονται μόνο οι εν ενεργεία υπάλληλοι.

8. Είμαι υπάλληλος και συμμετέχω ως μέλος ομάδας εργασίας ή επιτροπής στην υπηρεσία μου ή σε άλλη υπηρεσία. Πρέπει να το δηλώσω στη Δεύτερη ή άλλη σχέση/ Απασχόληση;

Όχι. Στο πεδίο Δεύτερη σχέση ή Απασχόληση δεν δηλώνεται η συμμετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

9. Στο πεδίο e-mail πρέπει να βάλω το υπηρεσιακό μου e-mail;

Μπορείτε να δηλώσετε οποιοδήποτε e-mail, είτε είναι υπηρεσιακό, είτε προσωπικό, ή ανήκει σε πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του υπόχρεου (π.χ. σύζυγο, τέκνο).

10. Τι θα κάνω σε περίπτωση λάθους;

Σε περίπτωση λάθους, μπορείτε να ξανακάνετε εισαγωγή των στοιχείων από την αρχή. Το σύστημα θα συγκρίνει τις δύο εγγραφές και αν η μία επικαλύπτει την άλλη (πχ. απλά προστέθηκαν στοιχεία που δεν είχαν εισαχθεί την πρώτη φορά), τότε το σύστημα αποθηκεύει την πληρέστερη εγγραφή. Εάν γίνει μεταβολή στοιχείων, τότε ο υπόχρεος θα ενημερωθεί προκειμένου να επιλέξει μία από τις εγγραφές ως ορθή. Διόρθωση μπορεί να γίνει μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία απογραφής, ανάλογα με το ΑΦΜ του υπόχρεου.

11. Δεν έχω αριθμό ταυτότητας. Τι θα συμπληρώσω στο πεδίο “Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας”;

Εάν δεν έχετε ταυτότητα, συμπληρώνετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας.

12. Τι συμπληρώνω στο πεδίο “τύπος πτυχίου”;

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε “πτυχίο”, “μεταπτυχιακό” ή “διδακτορικό”.

14. Είμαι συμβασιούχος σταζ (stage). Πρέπει να απογραφώ?

Όχι, οι συμβασιούχοι stage δεν απογράφονται.

15. Οι αναπληρωτές καθηγητές απογράφονται?

Απογράφεστε μόνο εάν η σύμβασή σας είναι ενεργή κατά το διάστημα της απογραφής. Εάν η σύμβασή σας έχει λήξει δεν απογράφεστε.

16. Τι συμπληρώνω στο πεδίο φορέας διορισμού;

Συμπληρώνετε την υπηρεσία στην οποία ανήκετε οργανικά. Εάν προέρχεστε από μετάταξη ή μεταφορά, συμπληρώνετε την υπηρεσία στην οποία έχετε μεταταγεί και όχι τον φορέα που ανήκατε πριν την μετάταξη. Στην περίπτωση που είσαστε αποσπασμένος εδώ συμπληρώνετε την υπηρεσία από την οποία προέρχεστε.

1 σχόλιο: